Biografi Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin


بسم الله الرحمن الرحيم

Beliau {Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin} 
 lahir pada tahun 1347H atau tahun 1928M di Unaizah. Pertama kali beliau belajar dari kakek beliau dari jalur Ibu Al’Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman bin Damigh dan dibawah bimbingan beliau Ibnu Utsaimin berhasil menghafal alquran (30 Juz). Beliau juga belajar kepada Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Syaikh Ali Ash-Shalihi dan Syaikh Muhammad Abdul Aziz bin Muthawwi’ dalam bidang tauhid, fiqih dan bahasa Arab. Kemudian beliau masuk ke Ma’had Al-Ilmiyah di Riyadh pada tahun 1373H (dalam usia 26 tahun) dan pada kesempatan inilah Ibnu Utsaimin belajar shahih Bukhari, beberapa risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa kitab fiqih kepada Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz rahimahullah. Sedang guru beliau yang lain ialah Syaikh Muhammad Al Amin bin Muhammad Al Mukhtar dan Syaikh Abdurahman bin Ali bin ‘Audan. Beliau lulus dari Fakultas Syariah di Riyadh pada tahun 1344 (dalam usia 30 Tahun).

Tugas Keseharian
Pengajar pada ma’had Ilmi di Unaizah, Ustadz di fakultas Syari’ah dan Ushuluddin pada cabang Universitas Ibnu Su’ud di Qosim, Dekan Jurusan Aqidah dan aliran-aliran kontemporer, Anggota bagian pengajaran di Univeritas Ibu Su’ud Qosim, Anggota Hai’ah Kibaril Ulama’ (Majelis Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia).
Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memiliki semangat dan kesungguhan yang besar dalam bidang dakwah, mengajar, menyusun buku, memberi fatwa, menulis risalah dan memberikan ceramah umum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan berbagai kota di Kerajaan Saudi Arabia, dengan gaya beliau yang khas dan penuh hikmah, mauizah hasanah (nasehat yang baik) dan teguh diatas Manhaj Salafus Shalih.
Beliau mulai mengajar di masjid Jami’ pada tahun 1371 (usia 24 tahun). Dan suatu yang layak menjadi perhatian adalah penolakan beliau untuk menjabat sebagai qodhi padahal Syaikh Ibnu Ibrahim -Mufti Saudi dan Kepala Qodha (pengadilan) di masa itu- terus-menerus mendesak beliau untuk menerima jabatan tersebut. Bahkan Syaikh Ibnu Ibrahim telah mengeluarkan SK penunjukan Ibnu Utsaimin. Hal ini menunjukkan sifat wara’ beliau


Mutiara-mutiara Peninggalan Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin
 • Huquq Da’at Ilaiha Fithrah wa Qararaha asy-Syari’ah;
 • Al-Ibda’ Fil Bayani kamalisy Syar’ Wa Khatharul Ibtida’;
 • Fitanul Majallat;
 • Fatawa Haula Fitanil Jara’id Wal majalat;
 • Khutbata ‘Idil Fitri Wa ‘Idil Adha;
 • Risalah Fid-Dakwah Ilallah;
 • Al-Lami’mminal Khutabil jawami’;
 • Risalatani Mufidatani;
 • Min Musykilatis Syabab;
 • Taujihaat Lil Mu’minat haula Tabarruj was Sufur;
 • Risalatul Hijab;
 • Al-Imaam Bi Ba’dil Ayaatil Ahkaam (Tafsiran Wa Istinbathan);
 • At-Tafsir Wa Ushuluhu;
 • Tafsir Ayatil Kursi;
 • Mushthalahul Hadits;
 • Tanbihul Afhaam Bi Syarhi ‘Umdatil Ahkaam;
 • Mukhtaraatun Min Zaadil Ma’ad;
 • Rosail Fil Aqidah;
 • Syarh Lum’atil I’tiqadi Al-Haadi Ila Sabilir Rasyadi;
 • Aqidatu Ahlis Sunnah wal jama’ah;
 • Fathu Rabbil bariyah Bi Talkhishil hamawiyah Li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah;
 • Nubdzah Fil Aqidatil Islamiyah (syarhu Ushulil Iman);
 • Al-Qadla ‘wal Qadar;
 • Al-Qowaidul Mustlaa Fi Shifatillah Wa Asmaihil Husna;
 • Al-Ushul Fi Ilmil Ushul;
 • Al-Khilaf Bainal Ulama’: Asbaabuhu Wa Mauqifunna Minhu;
 • La Mata hadzaz khilaf;
 • Risalatun Fiqhiyatun Fi Sujudish Sahwi;
 • Risalatun Fil Wudlu’Wal Ghusli Was-Shalat;
 • Rasa’il Fiqhiyah;
 • Fushuul Fis Shiyam Wat Tarawih Waz Zakaat;
 • Risatun Fid-Dima’ith Thabi’iyati Lin Nisa’i;
 • Shifatul Wudlu;
 • Al Mas-hu Alal Khuffain;
 • Al-Gaslu (Khutab);
 • Al-Mar’atul Muslimatu : Ahkaamu Fiqhiyatun haulal Hijab;
 • Fatawa al-Mas-hu Alal Khuffain;
 • Khutbatun Fith Thaharati Was-Shalat;
 • Risalatun Fi Hukmi Taarikish Shalat;
 • Risalatun Fi Taarikish Shalati Wa Fitanul Majallat;
 • Rislatun Fiqhiyatun (Sujud Sahwi, thaharatul Mariidl Wa Shalatuhu, Wa Mawaqitus shalat);
 • Ahkamush Shiyam wal I’tikaaf;
 • Tsamaniyah Wa Arba’un Su’alan Fish Shiyaam;
 • Khutabun Fish Shiyaami Waz Zakat;
 • Majaalis Syahri Ramadlan;
 • Shifatul Hajji Wal ‘Umrah;
 • Al-Manhaju Li Muriidil hajji Wal ‘Umrah;
 • Talkhisu Kitab Akhaamil Udlhiyah Waz Zakat;
 • Ahkaamul Udhiyah waz Zakat;
 • Al-Fataawa adz Dzahabiyah fi bai’i wa Syira’l Dzahab;
 • Al Mudayanah;
 • Tas-hilul Faraa’idh;
 • Az-Zawaaj;
 • Az-Zawaaju Fisy Syari’atil Islamiyati (Musytarak);
 • Al-Jihad;
 • Mukhtaraatil Min I’lamil Muwaqi’iin;
 • As-ilatun Muhimmatun;
 • As-Ilatun Haammatun;
 • Fataawa Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utasimin;
 • Fatawal Mar’atil Muslimah;
 • Fatawan Nisa’iyah;
 • Al-Majmu’uts Tsaminu Fi Fatawasy Syaikhi Muhammad bin Shalih Al Utsaimin;
 • Fushulun fish shiyaami wat Tarawihi waz Zakaat;
 • As’ilatun Wa Ajwibatun Min Alfazh wa Mafaahiima fi Mizaanisy Syar’iah;
 • Min Ahkaamith Thaharati Wash Shalat (Musytarak);
 • As’ilatun Wa Ajwibatun fi Shalatil’Idaini;
 • Asy Syaikhu Muhammad bin Abdil Wahhabi: hayatuhu wa Fikruhu.
Catatan: Banyak kitab Syaikh Ibnu Utsaimin yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baik judul yang ada di atas maupun judul yang lain.
Kitab yang pertama kali beliau tulis adalah Fathu Rabbi Bariyah, ringkasan kitab Al hamawiyah karya Ibnu Taimiyah, yang panjang lebar berkenaan dengan akidah sebagai jawaban penduduk Hamah. Sekarang (1421H) telah terbit buku-buku karya Syaikh Utsaimin berjudul Mu’llafaush syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin karya Muhammad Yusuf. Fatwa-fatwa beliau juga dikumpulkan dalam beberapa buku Majmu’ah (kumpulan), yang paling terkenal Majmu’ah karya Fahd As-Sulaiman ayng terdiri lebih dari 40 jilid yang diterbitkan Dar Ats-Tsurayya.
Beliau juga mempunyai perhatian terhadap para penuntut ilmu, sehingga beliau membangun pondokan/asrama bagi meraka, terletak dekat masjid Jami’ Unaizah dari uang hadiah raja Khalid rahimahullah kepada beliau. Maka berdatanganlah para penuntut ilmu dari penjuru negeri baik dari dalam maupun luar negara saudi Arabia sehingga berkilauanlah Unaizah sebagi kota santri.
Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin Wafat
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin -pengajar di Universitas Imam Muhammad bin Su’ud, cabang Qosim, dan anggota hai’ah Kibaril ‘Ulama Saudi, yang merupakan penutup ulama’-ulama besar Hanabiah di zaman ini- telah wafat pada hari Rabu 15 Syawal 1421 H atau 10 Januari 2001 M, pukul 6 sore di rumah sakit raja Faishol di Jeddah, setelah beliau terserang kanker colon/usus besar yang telah beliau derita sejak lama, namun baru diketahui pada bulan shafar 1421 H setelah beliau memeriksakan diri di rumah sakit Tentara Nasional Raja Fadh di Riyadh. Beliau menerima keadaan tersebut dengan penuh kesabaran dan kepasrahan dan beliau menolak untuk diobati secara kimia. Berdasarkan desakan pemerintah Saudi, akhirnya beliau bersedia untuk melakukan pengobatan medis di negara Amerika selama beberapa bulan, namun akhirnya beliau segera kembali untuk melanjutkan tugas-tugas beliau berupa mengajar dan memberi fatwa di kota Unaizah dan Masjid Al-Haram.
Selama Bulan Ramadhan kemarin (1421H) beliau menempati sebuah kamar di Masjidil Haram dan tidak seorangpun diperbolehkan masuk kecuali beberapa orang tertentu, seperti Syaikh Abdullah Al-Bassam dan anak-anak beliau serta keluarga. Beliau memberi pelajaran di Masjidil Haram dari kamar tersebut, namun materi yang disampaikan hanya singkat dan tanpa persiapan, lebih-lebih ketika sakit beliau semakin parah pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Perlu diketahui pula, bahwa satu tim dokter dari rumah sakit raja Fadh di Riyadh selalu menemani beliau hingga detik-detik terakhir kehidupan beliau.
Ibnu Utsaimin, wafat dalam usia 74 Tahun. Jenasah beliau dishalati di Masjid Al-Haram Makkah Al Mukkarommah, setelah shalat ashar pada hari kamis 11 Januari 2001, lalu disemayankan di pemakaman Al-Adl di dekat makan guru beliau sekaligus teman beliau di jalan dakwah salaf yaitu Asy-Syaikh Ibnu Baz.
Lebih dari setengah juta manusia mengiringi jenazah beliau kepemakaman. Meskipun pemerintah Saudi telah telah berusaha menurunkan aparat keamanan sebanyak 1000 polisi, namun tetap saja timbul saling dorong sehingga banyak yang pingsan. Untuk mengatasi keadaan yang lebih gawat di dalam makam, maka ditutuplah semua pintu masuk menuju pemakaman, padahal petugas hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menguburkan jenazah beliau rahimahullah.
Turut serta dalam pemakaman ini Menteri Dalam Negeri Saudi Al-Amir bin Nayif bin Abdul Aziz, Ketua Pusat Pengkajian Strategi Al-Amir Mamduh bin Abdul Aziz, Ketua Daerah Qosim Al-Amir Faishol bin Bandar bin Abdul Aziz, Gubernur Jeddah Al-Amir Musy’il bin Maajid bin Abdul Aziz dan banyak dari kalangan ulama’ juga umara ditambah para tholibul ilmi, murid-murid dan orang-orang yang mencintai beliau.
Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ialah seorang faqih besar diantara ulama-ulama besar Saudi lainnya yang masih hidup, semoga Allah merahmati beliau.

[Sumber Artikel: ummusalma. wordpress.com yang dinukil dari milis salafyoon.net dengan sedikit perubahan, via: http:// arifardiyansah. wordpress.com, dengan sedikit perubahan]

0 ulasan:

Laman Sahabat

Bicara UKHUWWAH

ShoutMix chat widget

Followers

About Me

Foto Saya
ibnu qais
Dilahir di Kampung tercinta di Desa Permai Pagut pada tanggal 18 Mei 1986 pada jam 08.55pm bersamaan 9 Ramadhan 1406 Hijrah iaitu jatuh pada hari Ahad. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Agama (Arab) Al-Ittihadiah Tanjung Pagar, Ketereh.Kemudian melanjutkan ke pengajian menengah di Sekolah Menengah Agama (Arab) Darul Aman, Kok Lanas dari 1999-2002, sekarang dikenali Ma'had Tahfiz Sains Nurul Iman. Setelah itu saya berhijrah ke Sekolah Menengah Agama (Arab) Azhariah, Melor. Setelah tamat, saya mendapat tawaran melanjutkan pengajian ke peringkat diploma bidang syariah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS),Kelantan (2005-2008) dan sekarang melanjutkan pengajian sarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nanggroe Acheh Darussalam, Republik Indonesia,dalam Fakultas Syariah Jurusan Ahwalul Syakhsiyyah(Hukum Keluarga Islam). Sebarang pandangan emailkan kepada yiez_almaqdisi@yahoo.com @ ibnqais@gmail.com.
Lihat profil lengkap saya
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ultimos Comentarios

 
Copyright © Jalan Yang Lurus